KANKRIYA ENTERPRISES PVT. LTD.

Contact Us

KANKRIYA ENTERPRISES PVT. LTD.
No. 34/1, Chinnaya Street, Sarangapani Nagar, Madhavaram,
Chennai - 600060, Tamil Nadu, India
Key Personnel
Mr. Jagadeesh Kumar
(CEO)
Mobile: +919841155778
Phone: Fax: 91-44-25532336